Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους πιο κάτω:
 
Α/Α  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  Θέση
1 Κυριάκος Ταλατίνης  Πρόεδρος
2 Πόλυς Κουρουσίδης Αντιπρόεδρος
3 Λάμπρος Καλογήρου Γραμματέας
4 Άθως Τοφαρίδης Ταμίας
5 Μιχάλης Ψηλογένης Μέλος
6 Θωμάς Δημόπουλος Μέλος
7 Άντυς Τηλεμάχου Μέλος
8 Κυριάκος Μακρίδης  Μέλος
9 Πάνος Δανός Μέλος
     
     
      +357.22675577