Ιστορία Συνδέσμου

Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου είναι το αρμόδιο επιστημονικό σώμα, το οποίο ασχολείται με την Εκτίμηση και Διαχείριση της Γης και έχει εγγεγραμμένα μέλη πραγματο γνώμονες, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στο Δημόσιο Τομέα.
 
  • Το ελάχιστο κριτήριο για να εγγραφεί οποιοσδήποτε μέλος του Συνδέσμου, είναι να είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ, στον Κλάδο Εκτίμησης Γης.
     
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερις αξιωματούχους, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και πέντε μέλη, και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.
      +357.22675577