Μέλη του Συνδέσμου

Τα μέλη μας είναι πλήρως καταρτισμένα, τόσο από ακαδημαϊκής άποψης, όσο και από πλευράς πρακτικών εμπειριών και είναι επίσης μέλη σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, όπως το Royal Institute of Chartered Surveyors. Επίσης, ο Σύνδεσμος είναι μέλος του  “The European Group of Valuers' Associations» TEGoVA”. Τοπικά, ο Σύνδεσμος είναι μέλος του ΚΕΒΕ.

 
      +357.22675577