Ειδήσεις

31 Μαρ. 2021

The Impact of Covid 19 in the Real Estate Market in Cyprus

The Covid-19 pandemic has reshaped everything. Read here how Covid-19 has affected the Real Estate market in Cyprus.

03 Μαρ. 2021

New General Valuation Methodology at 01.01.2018 Values

Read here everything you need to know about the New General Valuation Metodology for 01.01.2018 values. 
03 Μαρ. 2021

Guide to Choosing a Chartered Property Surveyor in Cyprus

Have you ever wondered what’s the best way to choose a Chartered Property Surveyor, or better say how to choose one? Here, you will read everything you need to know about choosing the right professional.

01 Μαρ. 2021

Are Property Valuations in Cyprus Important?

Did you know that Property Valuations are critical, especially when considering making an investment?  To read the full article please click here.
11 Ιαν. 2021

Real Estate Outlook 2021: Is the focus shifting to new opportunities?

The New Year has entered with a sense of optimism as vaccines are getting more widely available to the public by the day. 
26 Αυγ. 2019

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι αμοιβές των Εκτιμητικών Υπηρεσιών, Τα «δέκα πρέπει» του καλού εκτιμητή...
25 Φεβ. 2019

Ο Ανεξάρτητος Επαγγελματίας Εκτιμητής Ακινήτων

Συνεχώς , το ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Οι επιδράσεις αυτών των προκλήσεων δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το εκτιμητικό επάγγελμα.
22 Μαρ. 2012

H Διαδικασία Διαχωρισμού Οικοπέδων - Χρονοβόρα διαδικασία

Στην διάθεση ενός οικιστικού τεμαχίου, αρκετοί ιδιοκτήτες (κυρίως ιδιώτες) καθορίζουν την τιμή πώλησης του ακινήτου τους με βάση τις τρέχουσες αξίες της περιοχής. Δηλαδή ένα τεμάχιο 10 σκάλες το οποίο για παράδειγμα μπορεί να διαχωριστεί σε 15 οικόπεδα και με αξία οικοπέδων στην περιοχή €200.000, ο ιδιοκτήτης υπολογίζει 15 Χ €200.000 – Ολική Αξία Τεμαχίου €3.000.000.
20 Νοέμβ. 2009

Αποστολή του Συνδέσμου

Να εκπροσωπεί στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο, όλους τους Επιστήμονες Εγκεκριμένους Εκτιμητές και τους Επιστήμονες Εκτιμητές οι οποίοι ασκούν το Επάγγελμα (ή έχουν αφυπηρετήσει) και κατοικούν μόνιμα, στην Κύπρο.
13 Ιουλ. 2009

Υποεπιτροπές

Επιτροπή Διαχείρισης ιστοσελίδας Διαδικτύου Επιτροπή Προώθησης Προβλημάτων Επαγγέλματος Επιτροπή Διαχείρισης Οικονομικών Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εκδόσεων...
      +357.22675577