Καλωσορίσατε στην νέα μας ιστοσελίδα

 

Λίγα λόγια για τον Σύνδεσμο

Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου είναι το αρμόδιο επιστημονικό σώμα, το οποίο ασχολείται με την Εκτίμηση και Διαχείριση της Γης

Η αποστολή μας

H διασφάλιση της προαγωγής και η διευκόλυνση της απόκτησης εκείνης της γνώσης που συνιστά το Επάγγελμα του Επιστήμονα

Σκοποί Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος θεωρεί υψίστης σημασίας την κατοχύρωση, την αναγνώριση και το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει το επάγγελμα του Επιστήμονα Εκτιμητή Ακινήτων στην ανάπτυξη του τόπου.

Γιατί να γίνω μέλος

Τα μέλη μας είναι πλήρως καταρτισμένα, τόσο από ακαδημαϊκής άποψης, όσο και από πλευράς πρακτικών εμπειριών και είναι επίσης μέλη σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς


Ανανέωση Άδειας


Ανανεώστε εδώ

 

Τελευταία Νεα


 
31 Μαρ. 2021

The Impact of Covid 19 in the Real Estate Market in Cyprus

The Covid-19 pandemic has reshaped everything. Read here how Covid-19 has affected the Real Estate market in Cyprus.

03 Μαρ. 2021

New General Valuation Methodology at 01.01.2018 Values

Read here everything you need to know about the New General Valuation Metodology for 01.01.2018 values. 
03 Μαρ. 2021

Guide to Choosing a Chartered Property Surveyor in Cyprus

Have you ever wondered what’s the best way to choose a Chartered Property Surveyor, or better say how to choose one? Here, you will read everything you need to know about choosing the right professional.

      +357.22675577